Πρόσκληση Συμμετοχής

H Συντακτική Επιτροπή όρισε την 30η Σεπτεμβρίου 2017 ως προθεσμία υποβολής των άρθρων για το έβδομο τεύχος, σε πλήρη μορφή (συμπεριλαμβανομένων του τίτλου και της περίληψης του άρθρου, καθώς και ενός σύντομου βιογραφικού του συγγραφέα). Ακολούθως, η διαδικασία της έκδοσης θα διεκπεραιωθεί κατά τα εξής στάδια:

1. Τα άρθρα θα είναι έτοιμα προς κρίση (Peer Review) στις 20 Οκτωβρίου 2017.
2. Τα άρθρα θα επιστραφούν στην υπεύθυνη έκδοσης του περιοδικού πριν από τις 10 Δεκεμβρίου 2017, προκειμένου να αποσταλούν στους συγγραφείς τους.
3. Τα άρθρα θα υποβληθούν αναθεωρημένα από τους συγγραφείς μέχρι τις 30 Ιανουαρίου 2018.

Το έβδομο τεύχος του περιοδικού θα εκδοθεί την Άνοιξη του 2018.