Πρόσκληση Συμμετοχής

Το έβδομο τεύχος του περιοδικού εκδόθηκε την Άνοιξη του 2018.
Μετά από επτά χρόνια, που αντιστοιχούν σε επτά επιτυχημένα ηλεκτρονικά τεύχη του περιοδικού Choros International Dance Journal, δημιουργήθηκε μια πολύ εποικοδομητική συνεργασία και διάλογος μεταξύ των Ελλήνων και των διεθνών ερευνητών χορού (μέλη της συντακτικής επιτροπής, κριτές που έκαναν την επιστημονική κρίση των άρθρων και συμμετέχοντες). Σε αυτό το πλαίσιο καταλήξαμε στην ιδέα της δημοσίευσης μιας Ανθολογίας, σε δύο τόμους, το 2019, με βάση μια σειρά επιλεγμένων άρθρων από τα επτά τεύχη του περιοδικού Choros International Dance Journal, με τίτλο Dancing Dialogues. Πράγματι, πιστεύουμε ότι αυτές οι εκδόσεις μπορεί να συμβάλουν στην προώθηση του χορού τόσο σε ακαδημαϊκούς όσο και σε κοινωνικοπολιτιστικούς όρους.